Čísla o černém uhlí

Poskytneme vám různá data a čísla, nejen o zásobách černého uhlí, ale i o množství a intenzitě těžby na našem území či předpokládané době spotřeby uhlí.

Předpokládaná doba spotřeby uhlí na zemi

200-300 let

Procentuální zastoupení států dle uhelných zásob

USA – 23%
Rusko – 17%
Čína – 13%
Indie – 10%
Austrálie – 9%
JAR – 5%
Česká republika – 0,6%

Objem těžby u nás (miliony tun)

Rok 1819 – 0,076
Rok 1871 – 4,07
Rok 1890 – 8,3
Rok 1915 – 14,5
Rok 2005 – 13,2

Podmínky v hlubokých dolech

Až 40°C
Vlhkost 100%

Roční spotřeba uhlí ve světě

Čína – 1,5mld tun
USA – 1,06mld tun
Indie – 0,45mld tun
Rusko – 0,29mld tun

Přibližné rozdělení uhlí v ČR

40% černé uhlí
60% hnědé uhlí