Černé uhlí – dostupná energie

V principu je černé uhlí, nebo někdy nazýváno též kamenné uhlí, pouze usazenou horninou. V dnešní době se však jedná o velmi důležitou surovinu, která se využívá hlavně k vytápění objektů, nebo v elektrárnách po celém světě. Tato surovina je totiž hořlavá, a tak lidé uhlí spalují ve svých kotlích, popřípadě je z vytvořeného tepla vyráběna právě elektrická energie. Konkrétně se černé uhlí získává ze země, kde se nachází v nejsvrchnější vrstvě zemského obalu. Jeho ložiska jsou umístěna po celé zemi, a to i na našem území. Především potom v Západních Čechách jich několik najdeme. Drobnou nevýhodou této suroviny je to, že patří mezi neobnovitelný zdroj energie.

Existuje několik typů

Řekne-li se černé uhlí, rozhodně se nejedná pouze o jeden jediný typ. Existují totiž hned čtyři druhy. A to antracit, který je považován za ten nejstarší a zároveň za nejkvalitnější druh, který lze získat. Dále existuje černé kamenné uhlí, které se vyznačuje svou velkou tvrdostí. Následujícím typem jsou koksovatelné typy uhlí, které jsou jak jinak používány právě k výrobě koksu, který je poté využíván jako palivo. Posledním, a často nejméně využívaným typem je uhlí plynové, které je využíváno na výrobu svítiplynu. Ten však už dnes není tak využitelný, jako dříve.

Těžba probíhá po celém světě

Jelikož je uhlí velmi důležitou surovinou, probíhá jeho těžba po celém světě. Zatímco především v USA probíhá těžba takzvaným komorováním, na území Evropy, a tedy i u nás, se těží technologií stěnování, která je mnohem rychlejší a hlavně účinnější, než ta Americká. Dokáže se totiž snadno vytěžit téměř celé uhelné ložisko. Celá těžba probíhá pod zemí, kde jsou pro tento účel hloubeny šachty. Zatímco v minulosti byla práce horníka, který se těžbou uhlí zabýval poměrně prestižním povoláním, dnes již není natolik oceňována, ačkoliv ohrožení horníků při těžbě je stále velké.

This entry was posted on Čtvrtek, Listopad 21st, 2013 at 13:02 and is filed under Nezařazené. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply