Archive for the ‘Nezařazené’ Category

Využití černého uhlí v průmyslu

Pokud se řekne uhlí, každý si představí černou surovinu získávanou z naší země, která je určená primárně na vytápění objektů. Uhlí má však i nezastupitelnou roli v oblasti průmyslu, kde se využívá buď ono samotné, nebo koks, který se právě z něho vyrábí. Jednou z nejdůležitějších oblastí, kde se černé uhlí naplno využívá, je energetika. Podle světových údajů má uhlí téměř třetinový podíl v energetickém průmyslu, a jasnou ukázkou může být i naše země, především potom oblasti Západních Čech, kde je největší koncentrace elektráren, které právě z uhlí – tedy z tepla vzniklého při spalování, vyrábějí elektřinu.

Metalurgie se bez uhlí neobejde

Energetický průmysl však rozhodně není tím jediným, kde se musí uhlí využívat. Především v metalurgii a souvisejících procesech je naprosto nezbytnou surovinou používanou při výrobě železa nebo různých ocelí. Zde se často využívá ve své surové formě – tedy tak, jak je vytěženo. Kromě toho je černé uhlí využíváno i při takzvaném koksování, tedy při procesu, kdy je z něho vyráběn koks, který se pyšní mnohem lepší výhřevností, která je v některých oblastech průmyslu nutností. V konečném důsledku je to však jen a pouze černé uhlí, ze kterého může být tento materiál vyroben.

I v chemickém průmyslu má své zastoupení

Jenom málokdo by čekal, že černé uhlí má své důležité zastoupení i v oblasti chemického průmyslu. Právě zde je totiž vyráběno takzvané aktivní uhlí, které je určeno k tomu, aby dokázalo absorbovat široké spektrum látek. Využití poté najde třeba v automobilovém průmyslu, především jako filtry u nádrží. Aktivní uhlí však má mnoho domácností i doma, jelikož je součástí filtrů u digestoří nebo u fritovacích hrnců. Často se však používá také při filtraci a výrobě pitné vody, nebo zkrátka všude tam, kde jsou potřeba účinné filtry, a to nejenom kapalin, ale samozřejmě také různých plynů.

V poslední době s návratem řemesel stoupá i prodej speciálních produktů, např. kovářské uhlí.

Výhody proč topit černým uhlím

Při plánování stavby domu, nebo jeho rekonstrukce určitě mnoho lidí uvažuje nad tím, jaké topení zvolit – tedy jakou surovinu budou využívat. Nejčastěji se používá uhlí, plyn a elektřina. Vzhledem k cenám posledních dvou je jednou z výhod černého uhlí právě jeho cena. Náklady na vytápění lze tak mít v porovnání s ostatními možnostmi mnohem nižší. Samozřejmě pokud bude zvoleno skutečně černé uhlí. To je sice oproti tomu hnědému mírně dražší, ale fakta jsou jasná, a tak právě černé má mnohem větší výhřevnost. Ta se pohybuje okolo hodnoty 23,1 MJ/kg, a tak v konečném důsledku za černé uhlí utratíme výrazně méně.

Černé uhlí je i poměrně šetrné k životnímu prostředí

Pokud vám záleží i na naší přírodě a nechcete ji příliš znečišťovat, rozhodně se černého uhlí není nutné bát. Oproti hnědému, které je největším znečišťovatelem, je černé uhlí poměrně ekologické. Zvláště to platí v případě spalování v moderních kotlích, které jsou vytvořeny za účelem toho, aby si z každého kousku vzali maximum tepla a ten dokonale a kvalitně vyhořel. A právě díky tomu jsou moderní kotle na černé uhlí doporučovány. Nejenom že tak umožní chránit přírodu, ale navíc jsou v mnoha případech plně automatické, a tak je jednou z výhod při topení černým uhlím i celková pohodlnost celého procesu.

Výhodou je i téměř bezpracný provoz

Ačkoliv mnoho lidí žije v domnění, že topení černým uhlím je hlavně časově a fyzicky náročná činnost, určitě tomu tak není. Jednou z výhod topení touto surovinou je totiž časová nenáročnost. Mnoho kotlů totiž funguje na automatickém principu, a tak stačí jednou za čas naplnit jejich zásobník, a kotel tak funguje sám od sebe, stejně jako například kotel na elektřinu a plyn. Navíc má černé uhlí i velkou účinnost, a tak je určitě s ohledem na cenu a pohodlnost jasnou volbou, kterou využívá stále více domácností.

Kotle na černé uhlí (klasické)

Vzhledem k tomu, že má černé uhlí poměrně dobrou výhřevnost, a zároveň jsou jeho ceny poměrně zajímavé, je oblíbenou možností vytápění, a to především starších domů. Rozhodně to však není pravidlem, jelikož topení černým uhlím vyhledávají i majitelé novostaveb. Samozřejmě aby mohl být touto surovinou objekt vytápěn, je třeba mít kvalitní kotel. Největší zastoupení mají kotle klasické, které jsou určeny k manuálnímu doplňování. Ačkoliv se to může zdát jako velmi namáhavá činnost, moderní kotle na černé uhlí jsou konstruovány tak, aby použité uhlí vydrželo hořet a dodávat teplo co nejdéle, a nebylo nutné chodit přikládat tak často.

Moderní technologie vedou

Zatímco klasické kotle fungovaly na jednoduchém principu, kdy se zkrátka jenom přikládalo, kouř odcházel do komína a teplem se ohřívala expanzní nádoba s vodou, dnešní kotle jsou na tom už mnohem lépe. Řada z nich disponuje třeba ventilátorem, který pracuje na principu generátorového zplynování. Ventilátor tak dokáže odvést mnohem efektivněji všechny spaliny, a ty se tak nedostanou nikam jinam, než do komína samotného. Kromě ohřevu vody na topení dokážou také ohřívat vodu například v boileru.

Samozřejmostí jsou i účinné regulace

Co bylo v minulosti u klasických kotlů velkým problémem, to mají moderní kotle perfektně vyřešeno. V minulosti bylo nutné dobře odhadnout množství přiloženého uhlí, jinak mohlo dojít k přehřátí vody, jelikož kotel zkrátka moc topil. Ty dnešní fungují díky manuálním i elektronickým regulacím mnohem lépe, a tak lze požadované teploty přesně nastavit, a v souvislosti s tím dané kotle sami otevírají či přivírají záklopky, aby umožnili větší či menší tah kotle. Poskytují tak skvělý komfort, který určitě ocení mnoho lidí, kteří právě tuto metodu volí. Důležité při výběru je vybrat hlavně správnou velikost a vlastnosti, aby celý objekt skutečně vytopit dokázal.

PRODEJ UHLÍ pro klasické kotle:
Pytlované hnědé ledvické uhlí, ořech 2, 1000 Kg | Balené hnědé uhlí pro klasická kamna 1000 Kg | Balené černé uhlí pro klasická kamna 1000 Kg | Pytlované hnědé ledvické uhlí, ořech 1, 10 Kg, 900 kg | Pytlované hnědé ledvické uhlí, ořech 1, 1000 Kg

Kotle na černé uhlí (automatické)

S topením na černé uhlí jistě souvisí i to, jaký máme kotel. Samozřejmě pryč je doba, kdy mělo mnoho místností svá vlastní kamna, kde se každý den zatápělo a samozřejmě uhlím se v průběhu dne přikládalo. Taková stará kamna byla oproti dnešním kotlům především velmi neefektivní, a topení samotné tak bylo velmi náročnou činností. Automatické kotle na černé uhlí však dokázaly to, že i uhlí může být efektivní palivo, které dokonale vytopí každý dům, a zároveň není nutné chodit pravidelně několikrát denně přikládat. Právě v tomto ohledu funguje samotná automatičnost.

Automatické kotle bývají především účinnější, než ty běžné

Automatický kotel na černé uhlí se svou funkčností a principem fungování nijak neliší od kotlů manuálních. Tou hlavní změnou je však násypka, která je součástí takového automatického kotle. Násypkou se rozumí různě velká nádoba na uhlí, kterou stačí naplnit, a dále se není nutné o nic starat, jelikož kotel si dané uhlí dávkuje sám. Díky tomu ho dávkuje v přesných intervalech, a tak dokáže vytápět mnohem efektivněji a rovnoměrněji, což při běžném vytápění není možné. V takových případech totiž žár výrazněji kolísá, a tak může přebytečné teplo získané spalováním unikat pryč komínem.

Existují různé modely

Samozřejmě jak už to bývá, i u automatických kotlů existují různé modely. Ty se neliší pouze značkou nebo velikostí násypky – i když ta je velmi důležitá taktéž. Čím je samozřejmě větší, tím větší intervaly na doplňování si můžete dovolit. Některé kotle však mají litinové nebo ocelové kotlové těleso, jiné umožňují i manuální topení, a to třeba dřevem, a jiné jsou určené pouze pro spalování černého uhlí. Rozhodně tak přinášejí obrovský komfort, jelikož jedinou starostí je pravidelně doplnit násypku na uhlí, a vše ostatní zařídí kotel. Vy tak můžete pouze plynule regulovat teplotu, podobně třeba jako u kotlů plynových.

PRODEJ UHLÍ pro automatické kotle:
Balené černé uhlí pro automatické kotle 1000 Kg | Pytlované hnědé ledvické uhlí, ořech 2, 1000 Kg | Balené hnědé uhlí pro automatické kotle 1000 Kg

Černé uhlí – dostupná energie

V principu je černé uhlí, nebo někdy nazýváno též kamenné uhlí, pouze usazenou horninou. V dnešní době se však jedná o velmi důležitou surovinu, která se využívá hlavně k vytápění objektů, nebo v elektrárnách po celém světě. Tato surovina je totiž hořlavá, a tak lidé uhlí spalují ve svých kotlích, popřípadě je z vytvořeného tepla vyráběna právě elektrická energie. Konkrétně se černé uhlí získává ze země, kde se nachází v nejsvrchnější vrstvě zemského obalu. Jeho ložiska jsou umístěna po celé zemi, a to i na našem území. Především potom v Západních Čechách jich několik najdeme. Drobnou nevýhodou této suroviny je to, že patří mezi neobnovitelný zdroj energie.

Existuje několik typů

Řekne-li se černé uhlí, rozhodně se nejedná pouze o jeden jediný typ. Existují totiž hned čtyři druhy. A to antracit, který je považován za ten nejstarší a zároveň za nejkvalitnější druh, který lze získat. Dále existuje černé kamenné uhlí, které se vyznačuje svou velkou tvrdostí. Následujícím typem jsou koksovatelné typy uhlí, které jsou jak jinak používány právě k výrobě koksu, který je poté využíván jako palivo. Posledním, a často nejméně využívaným typem je uhlí plynové, které je využíváno na výrobu svítiplynu. Ten však už dnes není tak využitelný, jako dříve.

Těžba probíhá po celém světě

Jelikož je uhlí velmi důležitou surovinou, probíhá jeho těžba po celém světě. Zatímco především v USA probíhá těžba takzvaným komorováním, na území Evropy, a tedy i u nás, se těží technologií stěnování, která je mnohem rychlejší a hlavně účinnější, než ta Americká. Dokáže se totiž snadno vytěžit téměř celé uhelné ložisko. Celá těžba probíhá pod zemí, kde jsou pro tento účel hloubeny šachty. Zatímco v minulosti byla práce horníka, který se těžbou uhlí zabýval poměrně prestižním povoláním, dnes již není natolik oceňována, ačkoliv ohrožení horníků při těžbě je stále velké.

Německé černé uhlí

Firmy těžící uhlí doufají, že začíná nová doba uhelná. Německý ministr životního prostředí Norbert Röttgen tento týden oznámil, že Německo do roku 2022 uzavře všech svých 17 jaderných elektráren. Podle něj toto rozhodnutí nebude možné zvrátit. Energii z jádra chce Berlín nahradit obnovitelnými zdroji, plyn, vítr, slunce. A co uhlí?

Podle Miroslava Zajíčka z VŠE nelze předpokládat, že jde o definitivní vítězství obnovitelných zdrojů. “Já se osobně domnívám, že vítězem budou uhlí a plyn, protože je fantasmagorické se v současné době domnívat, že zelené energie mohou nahradit výpadek jaderných elektráren. A nebude tomu tak ani za deset let,” dodává.

Zdá se, že rozhodnutí administrativy Donalda Tuska o privatizaci největšího těžaře koksovatelného uhlí v Evropské unii, společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), přichází shodou okolností v pravý čas.

Co určuje ceny uhlí? Vztah sazeb, uhlí a forexu pro začátečníky

IPO JWS je jednou z řady plánovaných emisí, které by měly v letošním roce zajistit snížení zadlužování Polska. Na veřejný trh by se mělo dostat celkem 49,9 % akcií společnosti, 33,1 % by mělo být určeno veřejnosti a 16,8 % pro současné zaměstnance firmy.

Samotný debut je aktuálně naplánovaný na 6. červenec.

JSW tak bude druhou uhelnou společností na polské burze. Před rokem měla debut společnost Bogdanka (GPW: LWB), která svého více než +70% maxima dosáhla v letos v březnu (aktuálně +55 %).

Je proto možné, že dojde k dočasnému odlivu finančních prostředků z NWR. To, jak se zdá, svůj nový růstový trend teprve hledá. Před rokem se akcie prodávaly za 230,- Kč, jejich současná cena je přitom 250,- Kč (roční maximum +35 %).

Zdroj: Akcieatrhy.cz

Investice Australanů do těžby uhlí

Australská ekonomika klesla v prvním čtvrtletí 2011 o 1,2 %. To je největší pokles za posledních 20 let. Roční HDP vykázalo růst 1 % a export země klesl o 2,4 %.

Pokles je připisován především velkým povodním a cyklonu Yasi. Tyto události přišly v době, kdy už rostly ceny energií a benzínu, které ovlivnily utrácení australských domácností. Silný australský dolar měl negativní dopad na výrobu a turistický ruch. Pokud k tomu přidáme ještě zemětřesení v Japonsku a na Novém Zélandu, což jsou hlavní obchodní partneři Austrálie, není divu, že ekonomika v prvním čtvrtletí ztrácela.

Momentální boom v oblasti těžby by mohl pomoci Austrálii zpět k růstu ještě v tomto roce. Těžební společnosti uzavřely kontrakty na druhé čtvrtletí za vyšší ceny. U železné rudy se odhaduje, že se prodejní ceny zvýší o 23 %. a u koksovatelného uhlí o 45 %. Investice do těžby představují 4 % australského HDP, což je více než dvojnásobek historického průměru.

Zdroj: ForexZone.cz